Microsoft Project 2016 Professional

4.7 / 5

1800.00 - 1800.00 zł

1800,00 


Język: Polski

Licencja: Nowa , Licencje nowa - pochodząca z oficjalnej Europejskiej dystrybucji

Urządzenie: Windows

Dostępność: Wysyłka cyfrowa w 15min! Wysyłka realizowana przez automat wysyłkowy

Microsoft Project 2016 Professional

 • Klucz cyfrowy
 • Instrukcje aktywacji
 • Faktura VAT

Informacje o produkcie:

 • język polski
 • licencja na jedno stanowisko
 • licencja dożywotnia
 • licencja ESD
 • kompatybilność z systemami: Windows 10; Windows 7 Service Pack 1; Windows 8.1

W programie Microsoft Project 2016 Professional możesz tworzyć i zarządzać projektami, definiować zadania oraz określać zależności między nimi. Możesz przydzielać zasoby, takie jak ludzie i materiały, do poszczególnych zadań, a także monitorować ich dostępność i obciążenie. Program umożliwia tworzenie harmonogramów, wyznaczanie dat rozpoczęcia i zakończenia zadań oraz monitorowanie postępu projektu w oparciu o procent ukończenia. Dodatkowo, Microsoft Project 2016 Professional umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i wykresów, które pomagają w analizie i prezentacji danych związanych z projektem. Możesz także przeprowadzać symulacje scenariuszy i analizy kosztów w celu lepszego planowania i zarządzania projektem.

Podstawowe funkcje Project 2016 Professional:

 1. Tworzenie projektu: Możesz tworzyć nowy projekt, nadając mu nazwę i opis, oraz definiując cele i cele projektu.
 2. Tworzenie zadania: Możesz dodawać zadania do projektu, określając ich nazwę, daty rozpoczęcia i zakończenia, oraz inne parametry.
 3. Definiowanie zależności: Możesz ustalać zależności między zadaniami, czyli określać, które zadania muszą być ukończone przed rozpoczęciem innych.
 4. Przydzielanie zasobów: Możesz przydzielać ludzi, materiały i inne zasoby do zadań w projekcie, kontrolując dostępność i obciążenie zasobów.
 5. Tworzenie harmonogramu: Na podstawie zależności i przydzielonych zasobów, program automatycznie generuje harmonogram projektu, pokazujący kolejność i czas trwania zadań.
 6. Monitorowanie postępu: Możesz śledzić postęp projektu, aktualizując zadania na bieżąco i wprowadzając faktyczne daty ukończenia.
 7. Generowanie raportów: Project 2016 umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów i wykresów, które prezentują stan projektu, postęp, wykorzystanie zasobów itp.
 8. Zarządzanie zasobami: Program pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, monitorowanie ich dostępności i równomierne ich rozdzielenie.
 9. Analiza kosztów: Możesz śledzić i analizować koszty związane z projektem, uwzględniając wydatki na zasoby, czas pracy itp.
 10. Symulacje scenariuszy: Możesz przeprowadzać symulacje różnych scenariuszy, co pozwala ocenić wpływ zmian na harmonogram i koszty projektu.

Partnerzy w sprzedaży