Microsoft Project 2016 Standard

4.4 / 5

1575 zł

1575,00 

Produkt dostępny na zamówienie


Microsoft Project 2016 Standard

 • Klucz cyfrowy
 • Instrukcje aktywacji
 • Faktura VAT

Informacje o produkcie:

 • język polski
 • licencja na jedno stanowisko
 • licencja dożywotnia
 • licencja ESD
 • kompatybilność z systemami: Windows 10; Windows 7 Service Pack 1; Windows 8.1

W Microsoft Project 2016 możesz tworzyć i zarządzać projektami, definiując zadania, zależności między nimi oraz przypisując zasoby do poszczególnych zadań. Możesz tworzyć harmonogramy, ustalać daty rozpoczęcia i zakończenia dla każdego zadania oraz monitorować postęp projektu. Przydzielaj zadania członkom zespołu, aby jasno określić odpowiedzialności. Używaj funkcji krytycznej ścieżki, aby zidentyfikować kluczowe zadania dla terminowego zakończenia projektu. Nie zapomnij regularnie aktualizować postępu, dostosowywać harmonogramy do ewentualnych zmian i wykorzystywać narzędzia raportowania, aby informować o statusie projektu.

Podstawowe funkcje Microsoft Project 2016:

 1. Tworzenie projektu: Możesz tworzyć nowe projekty, nadając im nazwę i określając daty początkowe oraz końcowe.
 2. Definiowanie zadań: Możesz dodawać zadania do swojego projektu, nadając im nazwy, opisy i inne właściwości.
 3. Określanie zależności: Możesz ustanawiać relacje między zadaniami, definiując, które zadania muszą być ukończone przed rozpoczęciem innych.
 4. Przydzielanie zasobów: Możesz przypisywać ludzi, sprzęt i inne zasoby do poszczególnych zadań, określając, kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie.
 5. Tworzenie harmonogramu: Na podstawie zadań, zależności i przydzielonych zasobów, program generuje harmonogram projektu, pokazując, kiedy poszczególne zadania powinny być wykonywane.
 6. Monitorowanie postępu: Możesz śledzić postęp projektu, wprowadzając informacje o tym, ile pracy zostało wykonane na poszczególnych zadaniach, co pozwala na aktualizację harmonogramu i prognozowanie zakończenia projektu.
 7. Generowanie raportów: Program umożliwia tworzenie różnych raportów i wykresów, które prezentują informacje o postępie projektu, alokacji zasobów i innych istotnych danych.
 8. Zarządzanie zasobami: Możesz monitorować dostępność i wydajność swoich zasobów, aby lepiej planować ich użycie w projekcie.
 9. Analiza kosztów: Program pozwala śledzić koszty związane z projektowaniem, wdrożeniem i wykonaniem, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie budżetem.
 10. Przeglądanie krytycznych ścieżek: Możesz zidentyfikować krytyczne ścieżki, czyli sekwencje zadań, które mają największy wpływ na termin zakończenia projektu.

Partnerzy w sprzedaży