Microsoft Project 2019 Standard

4.4 / 5

1700 zł

1700,00 

Produkt dostępny na zamówienie


Microsoft Project 2019 Standard

 • Klucz cyfrowy
 • Instrukcje aktywacji
 • Faktura VAT

Informacje o produkcie:

 • język polski
 • licencja na jedno stanowisko
 • licencja dożywotnia
 • licencja ESD
 • kompatybilność z systemami: Windows 10; Windows 7 Service Pack 1; Windows 8.1

Microsoft Project 2019 to narzędzie do zarządzania projektami. Możesz w nim tworzyć harmonogramy zadań, alokować zasoby, monitorować postęp prac oraz analizować koszty. Zachęcam do rozpoczęcia od zdefiniowania celów projektu, dodania zadań wraz z ich zależnościami, przypisania odpowiednich zasobów, a następnie monitorowania postępów i dostosowania harmonogramu w miarę potrzeb. Nie zapomnij korzystać z funkcji raportowania, aby efektywnie analizować dane projektowe i podejmować odpowiednie działania w celu osiągnięcia sukcesu projektu.

Podstawowe funkcje Visio 2019:

  1. Tworzenie Harmonogramu: Microsoft Project pozwala tworzyć szczegółowy harmonogram projektu, określając zadania, ich kolejność, czas trwania i zależności między nimi.
  2. Zarządzanie Zasobami: Możesz przypisywać zadania do konkretnych osób, zarządzać dostępnością zasobów ludzkich i materiałowych oraz monitorować ich wykorzystanie.
  3. Monitorowanie Postępu: Program umożliwia śledzenie rzeczywistego postępu projektu w porównaniu do planu. Możesz wprowadzać aktualizacje, aby widzieć, czy projekt idzie zgodnie z planem.
  4. Generowanie Raportów: Microsoft Project generuje różnorodne raporty, które pozwalają analizować stan projektu, takie jak harmonogramy Gantta, wykresy PERT, raporty o zasobach i wiele innych.
  5. Zarządzanie Zadaniami i Zależnościami: Możesz definiować zależności między zadaniami, takie jak poprzednicy, następnicy czy zależności warunkowe, co pomaga w określeniu logicznej kolejności wykonywania zadań.
  6. Profilowanie Ryzyka: Program pozwala na identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem projektowym, pomagając uniknąć potencjalnych problemów.

Partnerzy w sprzedaży